LÜTFEN BEKLEYİN...
l?tfen bekleyin
Hizmetlerimiz
DOMAIN
HOSTING
DATACENTER
DİĞER HİZMETLERİMİZ
DESTEK
HAKKIMIZDA
Kişisel Verileri Koruma Kanunu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Aşağıda belirtilen haklarınızdan bir veya birden fazlasının sorgulanması amacıyla, taleplerinizi yazılı olarak Şirketimize bizzat elden iletebilir veya aşağıda iletişim bilgilerinde yer alan şirket adresine posta ile taahhütlü olarak gönderebilirsiniz. Üçüncü kişilerin sizin adınıza talepte bulunabilmeleri için, sizin tarafınızdan başvuruda bulunacak kişi adına noter vasıtasıyla düzenlenmiş özel vekaletnamenin sunulması gerekmektedir. Şirkete evrağın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.


Başvuruda, ad, soyad, imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.


Bu kapsamda yapılacak olan başvurular Şirket tarafından yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ticari Ünvan: Medyabim Bilgisayar ve İnternet Hizmetleri
Vergi Dairesi: ÇEKİRGE Vergi Dairesi
Vergi No : 3590050899
Adres : Kükürtlü Mah. Oulu Caddesi Oylum Sitesi F Blok Kat:3 No:13 Osmangazi / BURSA

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

medyabim.com.tr olarak (“Firma”), kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ (“KVKK”) uyarınca Firmamız tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek ve bize ilettiğiniz bazı kişisel verilerinize ilişkin rızanızı alabilmek amacıyla bu Aydınlatma ve Açık Rıza Metnini hazırladık.


HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
 • Kimlik Verisi (Ad, soyad, TC Kimlik Numarası, nüfus cüzdanı bilgileri, veri merkezinde çalışacak müşteriler için sigorta sicil numarası)
 • İletişim Verisi (Adres, e-posta, şirket telefonu, cep telefonu)
 • Hukuki İşlem Verisi (Dava dosyası bilgileri)
 • Müşteri İşlem Verisi (Çağrı merkezi kayıtları, fatura bilgileri, dekont bilgileri, sipariş bilgileri, talep bilgileri)
 • Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi (Kamera kayıtları)
 • İşlem Güvenliği Verisi (Kullanıcı kodu, şifre, internet erişim logları, şirket giriş/çıkış logları, IP adresi, alan adı, sunucu bilgileri)
 • Risk Yönetimi Verisi (Tahsilat takip bilgileri)
 • Finansal Verisi (IBAN, kredi kartı bilgileri, ödeme bilgileri)
 • Pazarlama Verisi (Kampanya ile elde edilen bilgiler, geçmiş satınalma bilgileri)
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi (Fotoğraflar, ses kaydı)
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri (Nüfus cüzdanı fotokopisinde yer alan din, kan grubu bilgileri, hizmetin niteliğine göre ek güvenlik gerektiren bazı durumlarda parmak izi)
 • Diğer (Şirket, ünvan, imza)

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar için işlenmektedir:

 • Satış sürecinin başlatılması ve yönetilmesi,
 • Sözleşme sürecinin yönetilmesi ve sözleşmeden doğan sorumlulukların yerine getirilmesi,
 • Müşteriye medyabim.com.tr hizmetlerinden faydalanması için tanımlarının yapılması ve bilgilerin güncelliğinin sağlanması,
 • Müşteri talebi doğrultusunda müşterinin çalışması için gerekli olan teknik altyapının sağlanması,
 • Müşterinin satın alma sürecinin yönetilmesi,
 • Satış sonrası müşteri destek hizmetinin sağlanması,
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin yönetilmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması amacıyla gereken hizmetin verilmesi,
 • Fatura sürecinin yönetilmesi,
 • Müşteri iade ve tahsilatlarının yönetilmesi,
 • Şirketin maruz kalacağı risklerin izlenmesi ve gerekli aksiyonların alınması,
 • Bina, ofis, sistem vb. erişim yetkilerinin verilmesi,
 • İşyeri güvenliğinin sağlanması,
 • Marka bilinirliğinin sağlanması ve potansiyel satış için kampanyaların yürütülmesi,
 • Müşteri ziyaretlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri iletişiminin sağlanması, takip edilmesi,
 • Müşteri raporlarının oluşturulması,
 • Hukuki süreçlerde ve dava işlemlerinde Şirketin haklarının korunması,
 • Tüketici şikayetlerinin yönetimi,
 • Yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,
 • Mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Kişisel verileriniz, Firma ile aranızda kurulan satış/hizmet sözleşmesinin yerine getirilmesi için gerekli olması nedeniyle, ilgili mevzuat ve kanunlar kapsamında hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, işyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla, Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, politikalarının uygulanması amacıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle, sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan, yapılan telefon görüşmelerinde ses kayıt uygulaması aracılığı ile, Şirketi ziyaretiniz esnasında kamera kayıtları aracılığı ile, internet siteleri, sosyal medya ve diğer kamuya açık alanlar ve/veya düzenlenen organizasyonlar ve etkinlikler aracılığı ile fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan toplanmaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE HANGİ AMAÇLA AKTARIYORUZ?

Kişisel verilerinizi, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” maddesinde yer alan amaçlarla;


Yurt içerisinde;
 • Fatura sürecinin yönetilebilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı (GIB) ve Türkkep’e,
 • Satış sözleşmesinden kaynaklı bildirimlerin yapılması, fatura sürecinin yönetilmesi ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için mali müşavirlik şirketine,
 • Tahsilat, fatura iptal ve iade işlemleri için hizmet alınan bankalara,
 • Internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi kanunu kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK),
 • Fatura gönderimi için kargo hizmeti veren firmalara,
 • Sözleşme gönderimi için kargo ve kurye hizmeti veren firmalara,
 • Gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza,
 • Talep gelmesi durumunda hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında avukatlarımıza, mahkemelere ve ilgili mercilere
Yurt dışında ise;
 • Müşteri destek taleplerini ve kampanya sürecini yönetebilmek için bulut ortamına aktarıyoruz.

HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini www.medyabim.com.tr adresinde yer alan Başvuru Formunda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.


KVKK BAŞVURU FORMU